KLUBY RADNYCH
KLUB RADNYCH "KOŁOBRZESCY RAZEM"

 1. Dariusz Zawadzki - Przewodniczący Klubu
 2. Bogdan Błaszczyk
 3. Artur Dąbkowski
 4. Małgorzata Grotto
 5. Przemysław Kiełkowski
 6. Piotr Lewandowski
 7. Wiesław Parus
 8. Danuta Wilk

KLUB RADNYCH
"PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ"

 1. Maciej Bejnarowicz - Przewodniczący Klubu
 2. Bartosz Bieńkowski
 3. Renata Brączyk
 4. Jacek Kalinowski
 5. Krzysztof Plewko
 6. Piotr Rzepka

KLUB RADNYCH
"OBYWATELSKI KOŁOBRZEG" JACKA WOŹNIAKA

 1. Izabela Zielińska - Przewodnicząca Klubu
 2. Karolina Szarłata - Woźniak
 3. Jacek Woźniak

KLUB RADNYCH
"NOWY KOŁOBRZEG"

 1. Adam Hok - Przewodniczący Klubu
 2. Agnieszka Trafas
 3. Kamil Barwinek
 4. Łukasz Zięba