rm.kolobrzeg.eu

PORTAL RADY MIASTA KOŁOBRZEG to miejsce uporządkowanego przechowywania dokumentów przeznaczonych do wglądu i pracy dla radnych. Serwis został przygotowany w ramach projektu "Gmin@ na fali". Nr projektu: WND-RPZP.03.02.00-32-001/10.